Zalo hỗ trợ
Liên hệ Fanpage

Cộng Tác Viên

Cộng Tác Viên

1.000.000

đ
  • Giảm giá dịch vụ, tạo website riêng, giao diện riêng.
Nạp ngay

Đại Lý

Đại Lý

5.000.000

đ
  • Giảm giá dịch vụ, tạo website riêng, giao diện riêng.
Nạp ngay

Nhà Phân Phối

Nhà Phân Phối

10.000.000

đ
  • Giảm giá dịch vụ, tạo website riêng, giao diện riêng.
Nạp ngay

VIP 1

VIP 1

50.000.000

đ
  • Giảm giá dịch vụ, tạo website riêng, giao diện riêng.
Nạp ngay

VIP 2

VIP 2

100.000.000

đ
  • Giảm giá dịch vụ, tạo website riêng, giao diện riêng.
Nạp ngay

VIP 3

VIP 3

300.000.000

đ
  • Giảm giá dịch vụ, tạo website riêng, giao diện riêng.
Nạp ngay

Bảng giá dịch vụ facebook - Like Bài Viết

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Like giá rẻ 39đ 38.22đ 36.66đ 35.88đ 35.1đ 34.32đ 33.54đ
1 Like việt giá rẻ nhanh (mới) 19đ 18.62đ 17.86đ 17.48đ 17.1đ 16.72đ 16.34đ
2 Like việt (Có cảm xúc) 19đ 18.62đ 17.86đ 17.48đ 17.1đ 16.72đ 16.34đ
3 Like việt nhanh (Có cảm xúc) 35đ 34.3đ 32.9đ 32.2đ 31.5đ 30.8đ 30.1đ
4 Like giá rẻ 8.82đ 8.46đ 8.28đ 8.1đ 7.92đ 7.74đ
6 Like việt rẻ 9.9đ 9.702đ 9.306đ 9.108đ 8.91đ 8.712đ 8.514đ
7 Like cảm xúc dự phòng 19đ 18.62đ 17.86đ 17.48đ 17.1đ 16.72đ 16.34đ
8 Like việt giá rẻ 25đ 24.5đ 23.5đ 23đ 22.5đ 22đ 21.5đ
9 Like việt giá rẻ 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
10 Like việt rẻ (Có cảm xúc) 19đ 18.62đ 17.86đ 17.48đ 17.1đ 16.72đ 16.34đ
11 Like việt (Có cảm xúc) 19.9đ 19.502đ 18.706đ 18.308đ 17.91đ 17.512đ 17.114đ
12 Like giá rẻ 14đ 13.72đ 13.16đ 12.88đ 12.6đ 12.32đ 12.04đ
13 Like việt chéo (Nhập ID Bài viết) 18đ 17.64đ 16.92đ 16.56đ 16.2đ 15.84đ 15.48đ
14 Like việt chéo (Nhập ID Bài viết) 25đ 24.5đ 23.5đ 23đ 22.5đ 22đ 21.5đ
15 Like việt giá rẻ 18đ 17.64đ 16.92đ 16.56đ 16.2đ 15.84đ 15.48đ
16 Like việt giá rẻ 14đ 13.72đ 13.16đ 12.88đ 12.6đ 12.32đ 12.04đ
17 Like việt giá rẻ 9.9đ 9.702đ 9.306đ 9.108đ 8.91đ 8.712đ 8.514đ

Bảng giá dịch vụ facebook - Tăng Like Bình Luận

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 ? FB Tăng Likes Việt cho bình luận (Siêu Nhanh) 75đ 73.5đ 70.5đ 69đ 67.5đ 66đ 64.5đ
1 ? FB Tăng Likes Việt cho bình luận (Siêu Nhanh) 75đ 73.5đ 70.5đ 69đ 67.5đ 66đ 64.5đ
2 ♥️ FB Tăng [Love] Việt cho bình luận (Siêu Nhanh) 75đ 73.5đ 70.5đ 69đ 67.5đ 66đ 64.5đ
3 ? FB Tăng [Care] Việt cho bình luận (Siêu Nhanh) 75đ 73.5đ 70.5đ 69đ 67.5đ 66đ 64.5đ
4 ? FB Tăng [HaHa] Việt cho bình luận (Siêu Nhanh) 75đ 73.5đ 70.5đ 69đ 67.5đ 66đ 64.5đ
5 ? FB Tăng [WoW] Việt cho bình luận (Siêu Nhanh) 75đ 73.5đ 70.5đ 69đ 67.5đ 66đ 64.5đ
6 ? FB Tăng [Sad] Việt cho bình luận (Siêu Nhanh) 75đ 73.5đ 70.5đ 69đ 67.5đ 66đ 64.5đ
7 ? FB Tăng [Angry] Việt cho bình luận (Siêu Nhanh) 75đ 73.5đ 70.5đ 69đ 67.5đ 66đ 64.5đ
8 ? Facebook Tăng Likes cho bình luận | Likes Việt Nam | Max 50K Likes | Mua Tối Đa 1K Likes mỗi lần 45đ 44.1đ 42.3đ 41.4đ 40.5đ 39.6đ 38.7đ
9 ♥️ Facebook Tăng Love cho bình luận | Likes Việt Nam | Max 50K Likes | Mua Tối Đa 1K Likes mỗi lần 45đ 44.1đ 42.3đ 41.4đ 40.5đ 39.6đ 38.7đ
10 ? Facebook Tăng Care cho bình luận | Likes Việt Nam | Max 50K Likes | Mua Tối Đa 1K Likes mỗi lần 45đ 44.1đ 42.3đ 41.4đ 40.5đ 39.6đ 38.7đ
11 ? Facebook Tăng HaHa cho bình luận | Likes Việt Nam | Max 50K Likes | Mua Tối Đa 1K Likes mỗi lần 44đ 43.12đ 41.36đ 40.48đ 39.6đ 38.72đ 37.84đ
12 ? Facebook Tăng WoW cho bình luận | Likes Việt Nam | Max 50K Likes | Mua Tối Đa 1K Likes mỗi lần 45đ 44.1đ 42.3đ 41.4đ 40.5đ 39.6đ 38.7đ
13 ? Facebook Tăng Sad cho bình luận | Likes Việt Nam | Max 50K Likes | Mua Tối Đa 1K Likes mỗi lần 45đ 44.1đ 42.3đ 41.4đ 40.5đ 39.6đ 38.7đ
14 ? Facebook Tăng Angry cho bình luận | Likes Việt Nam | Max 50K Likes | Mua Tối Đa 1K Likes mỗi lần 45đ 44.1đ 42.3đ 41.4đ 40.5đ 39.6đ 38.7đ

Bảng giá dịch vụ facebook - Tăng Bình Luận

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Tăng comment việt rẻ 199đ 195.02đ 187.06đ 183.08đ 179.1đ 175.12đ 171.14đ
1 Tăng comment tốc độ nhanh (Chuyên dùng cho livestream) 599đ 587.02đ 563.06đ 551.08đ 539.1đ 527.12đ 515.14đ
2 Comment nhanh rẻ 99đ 97.02đ 93.06đ 91.08đ 89.1đ 87.12đ 85.14đ
3 Comment nhanh rẻ 150đ 147đ 141đ 138đ 135đ 132đ 129đ

Bảng giá dịch vụ facebook - Tăng theo dõi

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Follow việt 45đ 44.1đ 42.3đ 41.4đ 40.5đ 39.6đ 38.7đ
1 Follow việt (Subvip) nhanh 25đ 24.5đ 23.5đ 23đ 22.5đ 22đ 21.5đ
2 Follow việt rẻ 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
3 Follow việt rẻ 35đ 34.3đ 32.9đ 32.2đ 31.5đ 30.8đ 30.1đ
4 Follow việt nhanh 45đ 44.1đ 42.3đ 41.4đ 40.5đ 39.6đ 38.7đ
5 Follow/ sub vip nhanh 69đ 67.62đ 64.86đ 63.48đ 62.1đ 60.72đ 59.34đ
6 Follow việt nhanh 69đ 67.62đ 64.86đ 63.48đ 62.1đ 60.72đ 59.34đ
7 Follow việt rẻ nhanh 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
8 Follow việt giá rẻ 24đ 23.52đ 22.56đ 22.08đ 21.6đ 21.12đ 20.64đ
9 Follow việt rẻ 35đ 34.3đ 32.9đ 32.2đ 31.5đ 30.8đ 30.1đ
10 Follow việt nhanh rẻ 35đ 34.3đ 32.9đ 32.2đ 31.5đ 30.8đ 30.1đ
11 Follow việt rẻ 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
12 Follow việt rẻ 19đ 18.62đ 17.86đ 17.48đ 17.1đ 16.72đ 16.34đ
13 Follow việt rẻ 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ

Bảng giá dịch vụ facebook - Tăng like page

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Like + Follow việt giá rẻ 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
1 Like + Follow việt người dùng chéo bấm tay 59đ 57.82đ 55.46đ 54.28đ 53.1đ 51.92đ 50.74đ
2 Like + Follow việt 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
3 Like + Follow việt 48đ 47.04đ 45.12đ 44.16đ 43.2đ 42.24đ 41.28đ
4 Like + Follow Fanpage Việt 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
5 Like + Follow Fanpage Việt 35đ 34.3đ 32.9đ 32.2đ 31.5đ 30.8đ 30.1đ
6 Follow Fanpage (Chỉ lên Follow - Không lên like) 14đ 13.72đ 13.16đ 12.88đ 12.6đ 12.32đ 12.04đ
7 Follow Fanpage (Chỉ lên Follow - Không lên like) 14đ 13.72đ 13.16đ 12.88đ 12.6đ 12.32đ 12.04đ
8 Like + Follow việt nhanh 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
9 Like + Follow việt rẻ 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
10 Follow Fanpage (Chỉ lên Follow - Không lên Like) 14đ 13.72đ 13.16đ 12.88đ 12.6đ 12.32đ 12.04đ
11 Follow Fanpage (Chỉ lên Follow - Không lên Like) 14đ 13.72đ 13.16đ 12.88đ 12.6đ 12.32đ 12.04đ
12 Like + Follow việt nhanh 48đ 47.04đ 45.12đ 44.16đ 43.2đ 42.24đ 41.28đ
13 Like + Follow Page Beta (Nhanh) 45đ 44.1đ 42.3đ 41.4đ 40.5đ 39.6đ 38.7đ
14 Like + Follow Page Beta (Nhanh) 45đ 44.1đ 42.3đ 41.4đ 40.5đ 39.6đ 38.7đ
15 Like + Follow Fanpage Việt 25đ 24.5đ 23.5đ 23đ 22.5đ 22đ 21.5đ
16 Like + Follow Fanpage Việt 39đ 38.22đ 36.66đ 35.88đ 35.1đ 34.32đ 33.54đ
17 Like + Follow Page Việt 37đ 36.26đ 34.78đ 34.04đ 33.3đ 32.56đ 31.82đ
18 Like + Follow Fanpage Việt rẻ 18đ 17.64đ 16.92đ 16.56đ 16.2đ 15.84đ 15.48đ

Bảng giá dịch vụ facebook - Tăng member group

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Thành viên nhóm (Mem Group Việt) 49đ 48.02đ 46.06đ 45.08đ 44.1đ 43.12đ 42.14đ
1 Thành viên nhóm (Mem Group Việt) - Siêu tốc 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
2 Memgroup việt rẻ 25đ 24.5đ 23.5đ 23đ 22.5đ 22đ 21.5đ
3 MemGroup Việt Siêu Tốc 59đ 57.82đ 55.46đ 54.28đ 53.1đ 51.92đ 50.74đ
4 MemGroup Việt Siêu Tốc 7.84đ 7.52đ 7.36đ 7.2đ 7.04đ 6.88đ
5 Facebook Group Members 25đ 24.5đ 23.5đ 23đ 22.5đ 22đ 21.5đ
6 Members Group Facebook Việt 12đ 11.76đ 11.28đ 11.04đ 10.8đ 10.56đ 10.32đ
7 Facebook Memgroup Nhanh Rẻ 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
8 Facebook Member Việt 19đ 18.62đ 17.86đ 17.48đ 17.1đ 16.72đ 16.34đ
9 Facebook MemberGroup Việt 8.82đ 8.46đ 8.28đ 8.1đ 7.92đ 7.74đ
10 Memgroup Facebook 10đ 9.8đ 9.4đ 9.2đ 8.8đ 8.6đ
11 Memgroup Facebook 19đ 18.62đ 17.86đ 17.48đ 17.1đ 16.72đ 16.34đ

Bảng giá dịch vụ facebook - Tăng view video

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Facebook View Video/ Reels 75đ 73.5đ 70.5đ 69đ 67.5đ 66đ 64.5đ
1 Facebook View Video 35đ 34.3đ 32.9đ 32.2đ 31.5đ 30.8đ 30.1đ
2 View Facebook 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
3 Tăng Views Video Facebook (Không chạy Reels) 22đ 21.56đ 20.68đ 20.24đ 19.8đ 19.36đ 18.92đ
4 Tăng Views Video Facebook (Không chạy Reels) 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
5 Facebook Views Video/ Reels 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
6 Facebook Video/Reel Views 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
7 Facebook views 60k Phút (Chạy cho video sau khi live) 90000đ 88200đ 84600đ 82800đ 81000đ 79200đ 77400đ
8 Facebook views 60k Phút (Chạy cho video sau khi live) 125000đ 122500đ 117500đ 115000đ 112500đ 110000đ 107500đ
9 100k View Cho Video Reels 390000đ 382200đ 366600đ 358800đ 351000đ 343200đ 335400đ
10 100k View Cho Video Reels 890000đ 872200đ 836600đ 818800đ 801000đ 783200đ 765400đ
11 FACEBOOK Reels Views 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
12 Facebook Views Reels (Chỉ dành cho reels) 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
13 Facebook Video/Reels Views 19đ 18.62đ 17.86đ 17.48đ 17.1đ 16.72đ 16.34đ
14 Facebook Views Video/ Reels 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
15 Facebook Video/Reels Views 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
16 Facebook Video/Reels Views 27đ 26.46đ 25.38đ 24.84đ 24.3đ 23.76đ 23.22đ
17 Facebook Video/Reels Views 27đ 26.46đ 25.38đ 24.84đ 24.3đ 23.76đ 23.22đ

Bảng giá dịch vụ facebook - Tăng view livestream

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Mắt xem livestream 30 phút (Ổn định) 150đ 147đ 141đ 138đ 135đ 132đ 129đ
1 Mắt xem livestream 60 phút (Ổn định) 290đ 284.2đ 272.6đ 266.8đ 261đ 255.2đ 249.4đ
2 Mắt xem livestream 90 phút (Ổn định) 390đ 382.2đ 366.6đ 358.8đ 351đ 343.2đ 335.4đ
3 Mắt xem livestream 120 phút (Ổn định) 490đ 480.2đ 460.6đ 450.8đ 441đ 431.2đ 421.4đ
4 Mắt xem livestream 150 phút (Ổn định) 690đ 676.2đ 648.6đ 634.8đ 621đ 607.2đ 593.4đ
5 Mắt xem livestream 180 phút (Ổn định) 790đ 774.2đ 742.6đ 726.8đ 711đ 695.2đ 679.4đ
6 Mắt xem livestream 210 phút (Ổn định) 890đ 872.2đ 836.6đ 818.8đ 801đ 783.2đ 765.4đ
7 Mắt xem livestream 30 phút (Max 10K) 150đ 147đ 141đ 138đ 135đ 132đ 129đ
8 Mắt xem livestream 60 phút (Max 10K) 290đ 284.2đ 272.6đ 266.8đ 261đ 255.2đ 249.4đ
9 Mắt xem livestream 120 phút (Max 10K) 390đ 382.2đ 366.6đ 358.8đ 351đ 343.2đ 335.4đ
10 Mắt xem livestream 180 phút (Max 10K) 790đ 774.2đ 742.6đ 726.8đ 711đ 695.2đ 679.4đ
11 Mắt xem livestream 240 phút (Max 10K) 890đ 872.2đ 836.6đ 818.8đ 801đ 783.2đ 765.4đ
12 Mắt xem livestream 300 phút (Max 10K) 1250đ 1225đ 1175đ 1150đ 1125đ 1100đ 1075đ
13 Mắt xem livestream 30 phút 150đ 147đ 141đ 138đ 135đ 132đ 129đ
14 Mắt xem livestream 60 phút 250đ 245đ 235đ 230đ 225đ 220đ 215đ
15 Mắt xem livestream 120 phút 390đ 382.2đ 366.6đ 358.8đ 351đ 343.2đ 335.4đ
16 Mắt xem livestream 180 phút 550đ 539đ 517đ 506đ 495đ 484đ 473đ
17 Mắt xem livestream 240 phút 790đ 774.2đ 742.6đ 726.8đ 711đ 695.2đ 679.4đ
18 Tăng mắt xem Livestream (30 phút) 150đ 147đ 141đ 138đ 135đ 132đ 129đ
19 Tăng mắt xem Livestream (90 phút) 290đ 284.2đ 272.6đ 266.8đ 261đ 255.2đ 249.4đ
20 Tăng mắt xem Livestream (120 phút) 690đ 676.2đ 648.6đ 634.8đ 621đ 607.2đ 593.4đ
21 Tăng mắt xem Livestream (180 phút) 890đ 872.2đ 836.6đ 818.8đ 801đ 783.2đ 765.4đ
22 Facebook Views Livestream: Tăng mắt xem (240 phút) 1250đ 1225đ 1175đ 1150đ 1125đ 1100đ 1075đ
23 Facebook Views Livestream: Tăng mắt xem (360 phút) 1290đ 1264.2đ 1212.6đ 1186.8đ 1161đ 1135.2đ 1109.4đ

Bảng giá dịch vụ facebook - Tăng mắt xem livestream v2

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Mắt live giá rẻ 4.9đ 4.7đ 4.6đ 4.5đ 4.4đ 4.3đ

Bảng giá dịch vụ facebook - Tăng chia sẽ

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Share Facebook Profile 160đ 156.8đ 150.4đ 147.2đ 144đ 140.8đ 137.6đ
1 Share ảo giá rẻ 4.9đ 4.7đ 4.6đ 4.5đ 4.4đ 4.3đ
2 Share bài viết Via (Chất lượng cao) 150đ 147đ 141đ 138đ 135đ 132đ 129đ
3 Share nick có nhiều bạn bè 199đ 195.02đ 187.06đ 183.08đ 179.1đ 175.12đ 171.14đ
4 Share live stream / Share group 199đ 195.02đ 187.06đ 183.08đ 179.1đ 175.12đ 171.14đ
5 Tăng Share ảo nhanh (Mua ít nhất 1000) 25đ 24.5đ 23.5đ 23đ 22.5đ 22đ 21.5đ
6 Share việt giá rẻ 90đ 88.2đ 84.6đ 82.8đ 81đ 79.2đ 77.4đ
7 Share vào Group hội nhóm 140đ 137.2đ 131.6đ 128.8đ 126đ 123.2đ 120.4đ
8 Share vào trang cá nhân 125đ 122.5đ 117.5đ 115đ 112.5đ 110đ 107.5đ
9 Share việt rẻ 110đ 107.8đ 103.4đ 101.2đ 99đ 96.8đ 94.6đ
10 Share ảo giá rẻ (Nhanh) 48đ 47.04đ 45.12đ 44.16đ 43.2đ 42.24đ 41.28đ

Bảng giá dịch vụ facebook - Tăng view story

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 View story việt (Ổn định) 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ

Bảng giá dịch vụ facebook - Tăng đánh giá page

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Đánh giá & review fanpage (Nick Việt chất lượng) 450đ 441đ 423đ 414đ 405đ 396đ 387đ
1 Đánh giá cho Fanpage dạng mới (Page Profile & Pro5) 1990đ 1950.2đ 1870.6đ 1830.8đ 1791đ 1751.2đ 1711.4đ

Bảng giá dịch vụ facebook - VIP like tháng

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Vip Like Facebook Độc Quyền (Tự Like Bài Viết Của Bạn) 65đ 63.7đ 61.1đ 59.8đ 58.5đ 57.2đ 55.9đ
1 Vip Like Facebook Giá Rẻ 65đ 63.7đ 61.1đ 59.8đ 58.5đ 57.2đ 55.9đ
2 Vip Like Facebook (Tự Like Bài Viết Của Bạn) 59đ 57.82đ 55.46đ 54.28đ 53.1đ 51.92đ 50.74đ
3 Vip Like Facebook (Tự Like Bài Viết Của Bạn) 63đ 61.74đ 59.22đ 57.96đ 56.7đ 55.44đ 54.18đ
4 Gói 30like/ 1 bài viết (1 ngày đăng được 4 bài) 990đ 970.2đ 930.6đ 910.8đ 891đ 871.2đ 851.4đ
5 Gói 30like/ 1 bài viết (Không giới hạn bài đăng/1 ngày) 1990đ 1950.2đ 1870.6đ 1830.8đ 1791đ 1751.2đ 1711.4đ
6 Gói 50like/ 1 bài viết (1 ngày đăng được 4 bài) 1550đ 1519đ 1457đ 1426đ 1395đ 1364đ 1333đ
7 Gói 50like/ 1 bài viết (1 ngày đăng được 8 bài) 2250đ 2205đ 2115đ 2070đ 2025đ 1980đ 1935đ
8 Gói 50like/ 1 bài viết (Không giới hạn bài đăng /1 ngày) 2550đ 2499đ 2397đ 2346đ 2295đ 2244đ 2193đ
9 Gói 100like/ 1 bài viết (1 ngày đăng được 4 bài) 2250đ 2205đ 2115đ 2070đ 2025đ 1980đ 1935đ
10 Gói 100like/ 1 bài viết (1 ngày đăng được 8 bài) 3990đ 3910.2đ 3750.6đ 3670.8đ 3591đ 3511.2đ 3431.4đ
11 Gói 100like/ 1 bài viết (Không giới hạn bài đăng/1 ngày) 5500đ 5390đ 5170đ 5060đ 4950đ 4840đ 4730đ
12 Gói 150like/ 1 bài viết (1 ngày đăng được 4 bài) 4950đ 4851đ 4653đ 4554đ 4455đ 4356đ 4257đ
13 Gói 150like/ 1 bài viết (1 ngày đăng được 8 bài) 6900đ 6762đ 6486đ 6348đ 6210đ 6072đ 5934đ
14 Gói 150like/ 1 bài viết (Không giới hạn bài đăng/ ngày) 4950đ 4851đ 4653đ 4554đ 4455đ 4356đ 4257đ
15 Gói 200 like / bài - Ngày max 4 bài 8900đ 8722đ 8366đ 8188đ 8010đ 7832đ 7654đ
16 Gói 200 like / bài - Không hạn chế bài 6950đ 6811đ 6533đ 6394đ 6255đ 6116đ 5977đ
17 Gói 200 like / bài - Ngày max 8 bài 6990đ 6850.2đ 6570.6đ 6430.8đ 6291đ 6151.2đ 6011.4đ
18 Gói 300 like / bài - Ngày max 4 bài 9990đ 9790.2đ 9390.6đ 9190.8đ 8991đ 8791.2đ 8591.4đ
19 Gói 300 like / bài - Ngày max 8 bài 12550đ 12299đ 11797đ 11546đ 11295đ 11044đ 10793đ
20 Gói 300 like / bài - Không hạn chế bài 9990đ 9790.2đ 9390.6đ 9190.8đ 8991đ 8791.2đ 8591.4đ
21 Gói 400 like / bài - Ngày max 4 bài 13550đ 13279đ 12737đ 12466đ 12195đ 11924đ 11653đ
22 Gói 400 like / bài - Ngày max 8 bài 19900đ 19502đ 18706đ 18308đ 17910đ 17512đ 17114đ
23 Gói 400 like / bài - Không hạn chế bài đăng 15500đ 15190đ 14570đ 14260đ 13950đ 13640đ 13330đ

Bảng giá dịch vụ facebook - VIP Bình luận tháng

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Vip bình luận (Comment / tháng) ( 1 ngày 5 bài ) 16500đ 16170đ 15510đ 15180đ 14850đ 14520đ 14190đ
1 Gói Auto bình luận theo tháng (Vip comments) 17500đ 17150đ 16450đ 16100đ 15750đ 15400đ 15050đ

Bảng giá dịch vụ facebook - FB Reels | Views Video

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 FACEBOOK Reels Views 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
1 FACEBOOK Reels Views 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
2 FACEBOOK Tăng Views Video / Reels 19đ 18.62đ 17.86đ 17.48đ 17.1đ 16.72đ 16.34đ
3 Facebook Video/Reel Views 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
4 100.000 View Reels (100k Views) 650000đ 637000đ 611000đ 598000đ 585000đ 572000đ 559000đ
5 100.000 View Reels (100k Views) 890000đ 872200đ 836600đ 818800đ 801000đ 783200đ 765400đ

Bảng giá dịch vụ facebook - FB Reels | Likes Video

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Tăng Like Reels - Max 2k 26đ 25.48đ 24.44đ 23.92đ 23.4đ 22.88đ 22.36đ
1 Tăng Like Reels - Tốc độ nhanh (Việt Nam) 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ

Bảng giá dịch vụ facebook - FB Reels | Comments Video

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Tăng Bình Luận Reels - Việt Nam 290đ 284.2đ 272.6đ 266.8đ 261đ 255.2đ 249.4đ
1 Tăng Comment Reels (Đa quốc gia) 290đ 284.2đ 272.6đ 266.8đ 261đ 255.2đ 249.4đ

Bảng giá dịch vụ facebook - FB Reels | Share Video

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Tăng Share Facebook Reels (Việt Nam) 390đ 382.2đ 366.6đ 358.8đ 351đ 343.2đ 335.4đ
1 Share Ảo (Mua ít nhất 1000) 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ

Bảng giá dịch vụ instagram - Tăng like

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Like Việt Rẻ (ỔN ĐỊNH) 25đ 24.5đ 23.5đ 23đ 22.5đ 22đ 21.5đ
1 Like Tây Rẻ Nhanh 4.9đ 4.7đ 4.6đ 4.5đ 4.4đ 4.3đ
2 Like Tây rẻ - SIÊU NHANH 18đ 17.64đ 16.92đ 16.56đ 16.2đ 15.84đ 15.48đ
3 Like tây rẻ - Tốc độ siêu nhanh 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
4 Instagram Like -Max 5K 8.82đ 8.46đ 8.28đ 8.1đ 7.92đ 7.74đ
5 Instagram - Likes Max 200k 8.82đ 8.46đ 8.28đ 8.1đ 7.92đ 7.74đ
6 Instagram likes | Instant | Max 200k 7.84đ 7.52đ 7.36đ 7.2đ 7.04đ 6.88đ
7 Instagram Likes | Max 50k 8.82đ 8.46đ 8.28đ 8.1đ 7.92đ 7.74đ
8 Instagram Real Likes | Max 100K - Lên khá nhanh 8.82đ 8.46đ 8.28đ 8.1đ 7.92đ 7.74đ
9 Instagram Likes | Chất lượng cao - Max 200k 8.82đ 8.46đ 8.28đ 8.1đ 7.92đ 7.74đ

Bảng giá dịch vụ instagram - Tăng follow

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Tăng Follow Instagram Việt (Nên Dùng) 65đ 63.7đ 61.1đ 59.8đ 58.5đ 57.2đ 55.9đ
1 Follow Instagram Tây (Nên Dùng) 38đ 37.24đ 35.72đ 34.96đ 34.2đ 33.44đ 32.68đ
2 Theo dõi/ Follow Instagram (Tây - Nhanh) 25đ 24.5đ 23.5đ 23đ 22.5đ 22đ 21.5đ
3 Follow/ Theo dõi Instagram Việt (Giá Rẻ) 28đ 27.44đ 26.32đ 25.76đ 25.2đ 24.64đ 24.08đ
4 Follow/ Theo dõi Instagram Việt (Giá Rẻ) 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
5 Follow Instagram (Quốc tế) 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
6 Follow Instagram (Quốc tế) 35đ 34.3đ 32.9đ 32.2đ 31.5đ 30.8đ 30.1đ
7 Instagram Followers | Max 500K 35đ 34.3đ 32.9đ 32.2đ 31.5đ 30.8đ 30.1đ
8 Instagram Followers | Max 1M 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ

Bảng giá dịch vụ instagram - Tăng bình luận

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Bình luận Instagram nhanh (Comment IG) 190đ 186.2đ 178.6đ 174.8đ 171đ 167.2đ 163.4đ
1 Comment Instagram Việt (Nhanh) 160đ 156.8đ 150.4đ 147.2đ 144đ 140.8đ 137.6đ
2 Comment Việt (Instagram Comment) 150đ 147đ 141đ 138đ 135đ 132đ 129đ

Bảng giá dịch vụ instagram - Tăng View

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Instagram story view 9.9đ 9.702đ 9.306đ 9.108đ 8.91đ 8.712đ 8.514đ
1 Tăng like livestream 28đ 27.44đ 26.32đ 25.76đ 25.2đ 24.64đ 24.08đ
2 Tăng mắt livestream 15p 80đ 78.4đ 75.2đ 73.6đ 72đ 70.4đ 68.8đ
3 Tăng mắt livestream 30p 115đ 112.7đ 108.1đ 105.8đ 103.5đ 101.2đ 98.9đ
4 Tăng mắt livestream 60p 199đ 195.02đ 187.06đ 183.08đ 179.1đ 175.12đ 171.14đ
5 Tăng mắt livestream 90p 350đ 343đ 329đ 322đ 315đ 308đ 301đ
6 Tăng mắt livestream 120p 390đ 382.2đ 366.6đ 358.8đ 351đ 343.2đ 335.4đ
7 Tăng mắt livestream 3h 490đ 480.2đ 460.6đ 450.8đ 441đ 431.2đ 421.4đ
8 View Instagram (Rẻ + chậm) 1.96đ 1.88đ 1.84đ 1.8đ 1.76đ 1.72đ
9 View Instagram (Rẻ + Nhanh) 1.96đ 1.88đ 1.84đ 1.8đ 1.76đ 1.72đ
10 Instagram Video + Reels + TV Views [Start Time: Instant] [Superfast] 12đ 11.76đ 11.28đ 11.04đ 10.8đ 10.56đ 10.32đ
11 Instagram Video + Reels + TV Views | Start Time: Instant | Superfast] 4.9đ 4.7đ 4.6đ 4.5đ 4.4đ 4.3đ
12 Instagram Reels Views [Start Time: Instant] [1M-2M/hour] 8.82đ 8.46đ 8.28đ 8.1đ 7.92đ 7.74đ
13 Instagram Views {Max 10M} 0-15 Minutes 45đ 44.1đ 42.3đ 41.4đ 40.5đ 39.6đ 38.7đ
14 INSTAGRAM - Reel Views - IGTV Views - Max 10M - Real Instant 4.9đ 4.7đ 4.6đ 4.5đ 4.4đ 4.3đ
15 Instagram Views | Max 10M | 0-15 Minutes 19đ 18.62đ 17.86đ 17.48đ 17.1đ 16.72đ 16.34đ
16 Instagram Story Views | All Story Max 1M | 0-15 Minutes 4.9đ 4.7đ 4.6đ 4.5đ 4.4đ 4.3đ
17 Instagram All Story Views | Max 20K | 0-30 Minutes 4.9đ 4.7đ 4.6đ 4.5đ 4.4đ 4.3đ

Bảng giá dịch vụ instagram - VIP Like

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Vip Like nhanh 35đ 34.3đ 32.9đ 32.2đ 31.5đ 30.8đ 30.1đ

Bảng giá dịch vụ tiktok - Tăng Like

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Like TikTok Việt 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
1 Like Tik Tok Việt 29.9đ 29.302đ 28.106đ 27.508đ 26.91đ 26.312đ 25.714đ
2 Tăng Tim Cho Phiên Livestream (Thả tim livestream) 5.88đ 5.64đ 5.52đ 5.4đ 5.28đ 5.16đ
3 Like Tik Tok Việt 25đ 24.5đ 23.5đ 23đ 22.5đ 22đ 21.5đ
4 Like TikTok Tây Nhanh 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
5 Tăng Like Tiktok Tây 27đ 26.46đ 25.38đ 24.84đ 24.3đ 23.76đ 23.22đ
6 Like Tiktok Mỹ (USA) 28đ 27.44đ 26.32đ 25.76đ 25.2đ 24.64đ 24.08đ
7 TikTok Likes Đa Quốc Gia 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
8 Tiktok Likes - Likes Ngoại - Max 100k 19đ 18.62đ 17.86đ 17.48đ 17.1đ 16.72đ 16.34đ
9 Tiktok Likes Ngoại | Max 100K 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
10 TikTok Likes | Max 150K 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
11 TikTok Likes Ngoại | Max 500K 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
12 Tiktok Likes | Max 100K 18đ 17.64đ 16.92đ 16.56đ 16.2đ 15.84đ 15.48đ
13 Tiktok Likes | Max 500K - Nhanh 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
14 Tiktok Likes Ngoại Global | Max 50K 25đ 24.5đ 23.5đ 23đ 22.5đ 22đ 21.5đ
15 TikTok Likes - Max 10k 27đ 26.46đ 25.38đ 24.84đ 24.3đ 23.76đ 23.22đ
16 Tiktok Live Stream | Tăng Likes ❤️ | Max: 10M 3.92đ 3.76đ 3.68đ 3.6đ 3.52đ 3.44đ
17 Tiktok Live Stream Likes ❤️ - Max 100k 3.92đ 3.76đ 3.68đ 3.6đ 3.52đ 3.44đ
18 Like việt giá tốt 25đ 24.5đ 23.5đ 23đ 22.5đ 22đ 21.5đ
19 Like việt giá tốt 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
20 Like tây giá rẻ 6.86đ 6.58đ 6.44đ 6.3đ 6.16đ 6.02đ
21 Like tây giá rẻ 10đ 9.8đ 9.4đ 9.2đ 8.8đ 8.6đ
22 Like tây giá rẻ 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
23 Like việt chéo 19đ 18.62đ 17.86đ 17.48đ 17.1đ 16.72đ 16.34đ
24 Like việt, người dùng bấm tay 27đ 26.46đ 25.38đ 24.84đ 24.3đ 23.76đ 23.22đ
25 Like việt, người dùng bấm tay 25đ 24.5đ 23.5đ 23đ 22.5đ 22đ 21.5đ
26 Like việt, người dùng bấm tay 25đ 24.5đ 23.5đ 23đ 22.5đ 22đ 21.5đ

Bảng giá dịch vụ tiktok - Tăng theo dõi

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Follow Tiktok Việt 59đ 57.82đ 55.46đ 54.28đ 53.1đ 51.92đ 50.74đ
1 Follow TikTok Việt 59đ 57.82đ 55.46đ 54.28đ 53.1đ 51.92đ 50.74đ
2 Follow tiktok tây 125đ 122.5đ 117.5đ 115đ 112.5đ 110đ 107.5đ
3 Follow tiktok tây (Nhanh) 99đ 97.02đ 93.06đ 91.08đ 89.1đ 87.12đ 85.14đ
4 Follow tiktok tây (Siêu nhanh) 115đ 112.7đ 108.1đ 105.8đ 103.5đ 101.2đ 98.9đ
5 Follow tiktok tây+ việt 45đ 44.1đ 42.3đ 41.4đ 40.5đ 39.6đ 38.7đ
6 Follow tiktok tây nhanh 75đ 73.5đ 70.5đ 69đ 67.5đ 66đ 64.5đ
7 TikTok Followers Việt (Nhanh) 89đ 87.22đ 83.66đ 81.88đ 80.1đ 78.32đ 76.54đ
8 Follow TikTok Việt (Rất Nhanh) 125đ 122.5đ 117.5đ 115đ 112.5đ 110đ 107.5đ
9 TikTok Followers Việt 69đ 67.62đ 64.86đ 63.48đ 62.1đ 60.72đ 59.34đ
10 TikTok Followers Ngoại (Tây) - Max 500k 70đ 68.6đ 65.8đ 64.4đ 63đ 61.6đ 60.2đ
11 TikTok Followers Ngoại (Tây) - Max 500k 75đ 73.5đ 70.5đ 69đ 67.5đ 66đ 64.5đ
12 TikTok Followers Ngoại (Tây) - Max 500k 77đ 75.46đ 72.38đ 70.84đ 69.3đ 67.76đ 66.22đ
13 TikTok Followers Ngoại (Tây) - Max 500k 79đ 77.42đ 74.26đ 72.68đ 71.1đ 69.52đ 67.94đ
14 Tiktok Followers Ngoại | Max 500K 39đ 38.22đ 36.66đ 35.88đ 35.1đ 34.32đ 33.54đ
15 TikTok Followers Tây - Max 50k 39đ 38.22đ 36.66đ 35.88đ 35.1đ 34.32đ 33.54đ
16 Tiktok Followers Global | Max 30K 59đ 57.82đ 55.46đ 54.28đ 53.1đ 51.92đ 50.74đ
17 TikTok Followers | Max 50K 95đ 93.1đ 89.3đ 87.4đ 85.5đ 83.6đ 81.7đ
18 TikTok Followers | Max 50K 48đ 47.04đ 45.12đ 44.16đ 43.2đ 42.24đ 41.28đ
19 🇺🇸 TikTok USA Followers | Max 100K 75đ 73.5đ 70.5đ 69đ 67.5đ 66đ 64.5đ
20 Follow việt độc quyền giá tốt 85đ 83.3đ 79.9đ 78.2đ 76.5đ 74.8đ 73.1đ
21 Follow việt giá rẻ 49đ 48.02đ 46.06đ 45.08đ 44.1đ 43.12đ 42.14đ
22 Follow việt tốc độ nhanh 79đ 77.42đ 74.26đ 72.68đ 71.1đ 69.52đ 67.94đ
23 TikTok Followers Ngoại 49đ 48.02đ 46.06đ 45.08đ 44.1đ 43.12đ 42.14đ
24 TikTok Followers (30k/1 ngày) 59đ 57.82đ 55.46đ 54.28đ 53.1đ 51.92đ 50.74đ
25 TikTok Followers (Max 100k - Tốc độ 2k/1 ngày) 69đ 67.62đ 64.86đ 63.48đ 62.1đ 60.72đ 59.34đ
26 TikTok Followers 48đ 47.04đ 45.12đ 44.16đ 43.2đ 42.24đ 41.28đ
27 TikTok Followers 59đ 57.82đ 55.46đ 54.28đ 53.1đ 51.92đ 50.74đ

Bảng giá dịch vụ tiktok - Tăng bình luận

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Comment Tiktok Việt 199đ 195.02đ 187.06đ 183.08đ 179.1đ 175.12đ 171.14đ
1 Comment TikTok Việt(Nhanh) 390đ 382.2đ 366.6đ 358.8đ 351đ 343.2đ 335.4đ
2 Comment TikTok Việt 250đ 245đ 235đ 230đ 225đ 220đ 215đ
3 Comment TikTok Việt (Chỉ dành cho Livestream) 850đ 833đ 799đ 782đ 765đ 748đ 731đ
4 Comment TikTok Việt 199đ 195.02đ 187.06đ 183.08đ 179.1đ 175.12đ 171.14đ
5 Comment TikTok Ngoại 199đ 195.02đ 187.06đ 183.08đ 179.1đ 175.12đ 171.14đ
6 TikTok Comment Ngoại 50đ 49đ 47đ 46đ 45đ 44đ 43đ
7 Comment TikTok Ngoại 45đ 44.1đ 42.3đ 41.4đ 40.5đ 39.6đ 38.7đ
8 Tiktok Custom Comments Ngoại 90đ 88.2đ 84.6đ 82.8đ 81đ 79.2đ 77.4đ
9 Tiktok Live Custom Comments Ngoại (Chất lượng) 150đ 147đ 141đ 138đ 135đ 132đ 129đ

Bảng giá dịch vụ tiktok - Tăng view

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 View người thật, có thể lên xu hướng 4.9đ 4.7đ 4.6đ 4.5đ 4.4đ 4.3đ
1 Tiktok Views 0.5đ 0.49đ 0.47đ 0.46đ 0.45đ 0.44đ 0.43đ
2 Tiktok View Siêu Tốc (Cực Nhanh) 0.5đ 0.49đ 0.47đ 0.46đ 0.45đ 0.44đ 0.43đ
3 Tiktok Views siêu rẻ 0.8đ 0.784đ 0.752đ 0.736đ 0.72đ 0.704đ 0.688đ
4 Tiktok Views | Tốc Độ Nhanh | Rẻ Nhất Thị Trường 0.05đ 0.049đ 0.047đ 0.046đ 0.045đ 0.044đ 0.043đ
5 TikTok | Video Views 0.5đ 0.49đ 0.47đ 0.46đ 0.45đ 0.44đ 0.43đ
6 TikTok - Views ~ Max 50M 0.5đ 0.49đ 0.47đ 0.46đ 0.45đ 0.44đ 0.43đ
7 Tiktok Views 0.5đ 0.49đ 0.47đ 0.46đ 0.45đ 0.44đ 0.43đ
8 TikTok Views [Max: 10M] 0.4đ 0.392đ 0.376đ 0.368đ 0.36đ 0.352đ 0.344đ
9 TikTok Views 0.5đ 0.49đ 0.47đ 0.46đ 0.45đ 0.44đ 0.43đ
10 TIKTOK Views | Non Drop - 10M / Day 2.94đ 2.82đ 2.76đ 2.7đ 2.64đ 2.58đ
11 TikTok | Video Views 0.5đ 0.49đ 0.47đ 0.46đ 0.45đ 0.44đ 0.43đ
12 TikTok Views | Lifetime Refill - Real - Max 1M - 1M/Day 0.5đ 0.49đ 0.47đ 0.46đ 0.45đ 0.44đ 0.43đ
13 TikTok Views | Non Drop - 1M/Day 0.5đ 0.49đ 0.47đ 0.46đ 0.45đ 0.44đ 0.43đ
14 Cheapest TikTok Views 0.5đ 0.49đ 0.47đ 0.46đ 0.45đ 0.44đ 0.43đ
15 Tiktok Views - Max 10 Triệu Views - 0.3đ 0.294đ 0.282đ 0.276đ 0.27đ 0.264đ 0.258đ
16 Tiktok Views - Max 30M Views 0.3đ 0.294đ 0.282đ 0.276đ 0.27đ 0.264đ 0.258đ
17 Tiktok Views - Max 999K Views 0.39đ 0.3822đ 0.3666đ 0.3588đ 0.351đ 0.3432đ 0.3354đ
18 Tiktok Views - Max 10M Views 0.45đ 0.441đ 0.423đ 0.414đ 0.405đ 0.396đ 0.387đ

Bảng giá dịch vụ tiktok - Tăng share

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Tăng chia sẻ livesteam (Share cho livestream) 36đ 35.28đ 33.84đ 33.12đ 32.4đ 31.68đ 30.96đ
1 Tăng chia sẻ livesteam (Share cho livestream) 45đ 44.1đ 42.3đ 41.4đ 40.5đ 39.6đ 38.7đ
2 Tăng Share Tiktok Việt 37đ 36.26đ 34.78đ 34.04đ 33.3đ 32.56đ 31.82đ
3 Tăng Share TikTok giá rẻ 12đ 11.76đ 11.28đ 11.04đ 10.8đ 10.56đ 10.32đ
4 Tăng Share Cho Livestream Rẻ 25đ 24.5đ 23.5đ 23đ 22.5đ 22đ 21.5đ
5 Tăng Share Cho Livestream Rẻ 45đ 44.1đ 42.3đ 41.4đ 40.5đ 39.6đ 38.7đ
6 Tăng Share TikTok Livestream 45đ 44.1đ 42.3đ 41.4đ 40.5đ 39.6đ 38.7đ
7 Tiktok Video Shares (Max 10 Triệu Share) - Độc quyền 2.94đ 2.82đ 2.76đ 2.7đ 2.64đ 2.58đ
8 Tăng Share TikTok Rẻ 8.82đ 8.46đ 8.28đ 8.1đ 7.92đ 7.74đ
9 Tăng Share TikTok Rẻ 8.82đ 8.46đ 8.28đ 8.1đ 7.92đ 7.74đ
10 Tiktok Share | Max 50M 25đ 24.5đ 23.5đ 23đ 22.5đ 22đ 21.5đ
11 Tiktok Share | Max 1M Siêu Rẻ 5.88đ 5.64đ 5.52đ 5.4đ 5.28đ 5.16đ

Bảng giá dịch vụ tiktok - Tăng view livestream

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Mắt Xem Livestream (15 Phút) 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
1 Mắt Xem Livestream (30 Phút) 59đ 57.82đ 55.46đ 54.28đ 53.1đ 51.92đ 50.74đ
2 Mắt Xem Livestream (60 Phút) 99đ 97.02đ 93.06đ 91.08đ 89.1đ 87.12đ 85.14đ
3 Mắt Xem Livestream (90 Phút) 150đ 147đ 141đ 138đ 135đ 132đ 129đ
4 Mắt Xem Livestream (120 Phút) 220đ 215.6đ 206.8đ 202.4đ 198đ 193.6đ 189.2đ
5 Mắt Xem Livestream (180 Phút) 290đ 284.2đ 272.6đ 266.8đ 261đ 255.2đ 249.4đ
6 Mắt xem livestream rẻ (15 phút) - Max 50k view 30đ 29.4đ 28.2đ 27.6đ 27đ 26.4đ 25.8đ
7 Mắt xem livestream rẻ (30 phút) - Max 50k view 59đ 57.82đ 55.46đ 54.28đ 53.1đ 51.92đ 50.74đ
8 Mắt xem livestream rẻ (60 phút) - Max 50k view 99đ 97.02đ 93.06đ 91.08đ 89.1đ 87.12đ 85.14đ
9 Mắt xem livestream rẻ (90 phút) - Max 50k view 160đ 156.8đ 150.4đ 147.2đ 144đ 140.8đ 137.6đ
10 Mắt xem livestream rẻ (120 phút) - Max 50k view 240đ 235.2đ 225.6đ 220.8đ 216đ 211.2đ 206.4đ
11 Mắt xem livestream rẻ (180 phút) - Max 50k view 290đ 284.2đ 272.6đ 266.8đ 261đ 255.2đ 249.4đ
12 Mắt Xem Live TikTok (Gói 4 Tiếng - Ổn định) 3500đ 3430đ 3290đ 3220đ 3150đ 3080đ 3010đ
13 Tiktok Live Stream Views [ 15 Minutes ] Max 100K 35đ 34.3đ 32.9đ 32.2đ 31.5đ 30.8đ 30.1đ
14 Tiktok Live Stream Views [ 30 Minutes ] Max 100K 69đ 67.62đ 64.86đ 63.48đ 62.1đ 60.72đ 59.34đ
15 Tiktok Live Stream Views [ 60 Minutes ] Max 100K 150đ 147đ 141đ 138đ 135đ 132đ 129đ
16 Tiktok Live Stream Views [ 90 Minutes ] Max 100K 190đ 186.2đ 178.6đ 174.8đ 171đ 167.2đ 163.4đ
17 Tiktok Live Stream Views [ 120 Minutes ] Max 100K 270đ 264.6đ 253.8đ 248.4đ 243đ 237.6đ 232.2đ
18 Tiktok Live Stream Views [ 180 Minutes ] Max 100K - 370đ 362.6đ 347.8đ 340.4đ 333đ 325.6đ 318.2đ
19 Tiktok Live Stream Views [ 240 Minutes ] Max 100K 490đ 480.2đ 460.6đ 450.8đ 441đ 431.2đ 421.4đ
20 Tiktok LiveStream Viewers (Mắt xem trong 30 Phút) 85đ 83.3đ 79.9đ 78.2đ 76.5đ 74.8đ 73.1đ
21 Tiktok LiveStream Viewers (Mắt xem trong 60 Phút) 180đ 176.4đ 169.2đ 165.6đ 162đ 158.4đ 154.8đ
22 Tiktok LiveStream Viewers (Mắt xem trong 90 Phút) 270đ 264.6đ 253.8đ 248.4đ 243đ 237.6đ 232.2đ
23 Tiktok LiveStream Viewers (Mắt xem trong 120 Phút) 350đ 343đ 329đ 322đ 315đ 308đ 301đ
24 Tiktok LiveStream Viewers (Mắt xem trong 150 Phút) 390đ 382.2đ 366.6đ 358.8đ 351đ 343.2đ 335.4đ
25 Tiktok LiveStream Viewers (Mắt xem trong 180 Phút) 490đ 480.2đ 460.6đ 450.8đ 441đ 431.2đ 421.4đ
26 Tiktok LiveStream Viewers (Mắt xem trong 210 Phút) 590đ 578.2đ 554.6đ 542.8đ 531đ 519.2đ 507.4đ
27 Tiktok LiveStream Viewers (Mắt xem trong 240 Phút) 690đ 676.2đ 648.6đ 634.8đ 621đ 607.2đ 593.4đ
28 Tiktok LiveStream Viewers (Mắt xem trong 270 Phút) 790đ 774.2đ 742.6đ 726.8đ 711đ 695.2đ 679.4đ
29 Tiktok LiveStream Viewers (Mắt xem trong 300 Phút) 850đ 833đ 799đ 782đ 765đ 748đ 731đ
30 Tiktok LiveStream Viewers (Mắt xem trong 360 Phút) 950đ 931đ 893đ 874đ 855đ 836đ 817đ
31 Tiktok Live Stream Views [ 30 Minutes ] Max 100K 69đ 67.62đ 64.86đ 63.48đ 62.1đ 60.72đ 59.34đ
32 Tiktok Live Stream Views [ 60 Minutes ] Max 100K 150đ 147đ 141đ 138đ 135đ 132đ 129đ
33 Tiktok Live Stream Views [ 120 Minutes ] Max 100K 270đ 264.6đ 253.8đ 248.4đ 243đ 237.6đ 232.2đ
34 Tiktok Live Stream Views [ 180 Minutes ] Max 100K - 350đ 343đ 329đ 322đ 315đ 308đ 301đ
35 Tiktok Live Stream Views [ 240 Minutes ] Max 100K 480đ 470.4đ 451.2đ 441.6đ 432đ 422.4đ 412.8đ
36 Mắt Xem Live TikTok Việt Nam (30 Phút) 240đ 235.2đ 225.6đ 220.8đ 216đ 211.2đ 206.4đ
37 Mắt Xem Live TikTok Việt Nam (60 Phút) 290đ 284.2đ 272.6đ 266.8đ 261đ 255.2đ 249.4đ
38 Mắt Xem Live TikTok Việt Nam (90 Phút) 390đ 382.2đ 366.6đ 358.8đ 351đ 343.2đ 335.4đ
39 Mắt Xem Live TikTok Việt Nam (120 Phút) 450đ 441đ 423đ 414đ 405đ 396đ 387đ
40 Mắt Xem Livestream TikTok (180 phút) 550đ 539đ 517đ 506đ 495đ 484đ 473đ
41 Mắt Xem Livestream TikTok (240 phút) 690đ 676.2đ 648.6đ 634.8đ 621đ 607.2đ 593.4đ
42 Mắt Xem Livestream TikTok (270 phút) 750đ 735đ 705đ 690đ 675đ 660đ 645đ
43 Mắt Live TikTok Rẻ (15 Phút) 45đ 44.1đ 42.3đ 41.4đ 40.5đ 39.6đ 38.7đ
44 Mắt Live TikTok Rẻ (30 Phút) 75đ 73.5đ 70.5đ 69đ 67.5đ 66đ 64.5đ
45 Mắt Live TikTok Rẻ (60 Phút) 150đ 147đ 141đ 138đ 135đ 132đ 129đ
46 Mắt Live TikTok Rẻ (90 Phút) 180đ 176.4đ 169.2đ 165.6đ 162đ 158.4đ 154.8đ
47 Mắt Live TikTok Rẻ (120 Phút) 270đ 264.6đ 253.8đ 248.4đ 243đ 237.6đ 232.2đ
48 Mắt Live TikTok Rẻ (180 Phút) 380đ 372.4đ 357.2đ 349.6đ 342đ 334.4đ 326.8đ
49 Mắt Live TikTok Rẻ (210 Phút) 450đ 441đ 423đ 414đ 405đ 396đ 387đ
50 Tiktok Live Stream | Tăng Likes ❤️ | Max: 10M 3.92đ 3.76đ 3.68đ 3.6đ 3.52đ 3.44đ
51 Tiktok Live Stream Likes ❤️ - Max 100k 3.92đ 3.76đ 3.68đ 3.6đ 3.52đ 3.44đ

Bảng giá dịch vụ tiktok - Tăng Save Video

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Save Video Việt (Lượt Lưu Video vào yêu thích) 35đ 34.3đ 32.9đ 32.2đ 31.5đ 30.8đ 30.1đ
1 Save Video Việt (Lượt Lưu Video vào yêu thích) 34đ 33.32đ 31.96đ 31.28đ 30.6đ 29.92đ 29.24đ
2 Save Video Tây (Lượt Lưu Video vào yêu thích) 19đ 18.62đ 17.86đ 17.48đ 17.1đ 16.72đ 16.34đ
3 TikTok Save Video (Lưu video vào yêu thích) - Tây 4.9đ 4.7đ 4.6đ 4.5đ 4.4đ 4.3đ
4 TikTok Save Video (Lưu video vào yêu thích) - Tây 19đ 18.62đ 17.86đ 17.48đ 17.1đ 16.72đ 16.34đ
5 TikTok Save Video (Lưu video vào yêu thích) - Tây 4.9đ 4.7đ 4.6đ 4.5đ 4.4đ 4.3đ
6 TikTok Saves Video Tây 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ

Bảng giá dịch vụ tiktok - VIP Mắt Tiktok

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Vip mắt Tiktok 15 phút 350đ 343đ 329đ 322đ 315đ 308đ 301đ
1 Vip mắt Tiktok 30 phút 650đ 637đ 611đ 598đ 585đ 572đ 559đ
2 Vip mắt Tiktok 60 phút 990đ 970.2đ 930.6đ 910.8đ 891đ 871.2đ 851.4đ
3 Vip mắt Tiktok 90 phút 1350đ 1323đ 1269đ 1242đ 1215đ 1188đ 1161đ
4 Vip mắt Tiktok 120 phút 1690đ 1656.2đ 1588.6đ 1554.8đ 1521đ 1487.2đ 1453.4đ
5 Vip mắt Tiktok 3h [ 3 tiếng ] 2250đ 2205đ 2115đ 2070đ 2025đ 1980đ 1935đ
6 Vip mắt Tiktok 4h [4 Tiếng] 2900đ 2842đ 2726đ 2668đ 2610đ 2552đ 2494đ
7 Vip mắt Tiktok 6h [ 6 Tiếng] 4250đ 4165đ 3995đ 3910đ 3825đ 3740đ 3655đ
8 Vip mắt Tiktok 24h [1 ngày] 7350đ 7203đ 6909đ 6762đ 6615đ 6468đ 6321đ

Bảng giá dịch vụ youtube - Tăng view

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 View Việt Nam (Xem 2-5 phút) - Tốt Cho Video 95đ 93.1đ 89.3đ 87.4đ 85.5đ 83.6đ 81.7đ
1 YouTube Views | Speed 400K 65đ 63.7đ 61.1đ 59.8đ 58.5đ 57.2đ 55.9đ
2 Youtube Views [ 70-100K/day] 59đ 57.82đ 55.46đ 54.28đ 53.1đ 51.92đ 50.74đ
3 YouTube Views - Max 1M View 65đ 63.7đ 61.1đ 59.8đ 58.5đ 57.2đ 55.9đ
4 Youtube Views - Max 1M 75đ 73.5đ 70.5đ 69đ 67.5đ 66đ 64.5đ
5 Youtube Views - Tốc độ 30k/1 ngày 69đ 67.62đ 64.86đ 63.48đ 62.1đ 60.72đ 59.34đ
6 Youtube Views - 5K Views/Ngày 85đ 83.3đ 79.9đ 78.2đ 76.5đ 74.8đ 73.1đ
7 Youtube Views - 50K Views/Ngày 125đ 122.5đ 117.5đ 115đ 112.5đ 110đ 107.5đ
8 Youtube Views - 20K Views/Ngày 89đ 87.22đ 83.66đ 81.88đ 80.1đ 78.32đ 76.54đ
9 Youtube Views - 5K Views/Ngày 125đ 122.5đ 117.5đ 115đ 112.5đ 110đ 107.5đ
10 YouTube Suggested Views (View đề xuất) 69đ 67.62đ 64.86đ 63.48đ 62.1đ 60.72đ 59.34đ
11 Youtube View Rẻ Không Bảo hành- Lên nhanh 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
12 Youtube Views [🇻🇳Vietnam🇻🇳] - Chất lượng cao 150đ 147đ 141đ 138đ 135đ 132đ 129đ
13 Youtube Views (1-2 Phút xem) 49đ 48.02đ 46.06đ 45.08đ 44.1đ 43.12đ 42.14đ
14 Youtube Views - 1-3 phút xem 55đ 53.9đ 51.7đ 50.6đ 49.5đ 48.4đ 47.3đ
15 Youtube Views [🇻🇳Vietnam🇻🇳] - 40s đến khoảng 3 phút xem 150đ 147đ 141đ 138đ 135đ 132đ 129đ
16 Youtube Views Rẻ chậm 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
17 Youtube Views Ads (Tốc độ cao) 59đ 57.82đ 55.46đ 54.28đ 53.1đ 51.92đ 50.74đ
18 Youtube Views Rẻ Nhanh 39đ 38.22đ 36.66đ 35.88đ 35.1đ 34.32đ 33.54đ
19 Youtube Views Rẻ 45đ 44.1đ 42.3đ 41.4đ 40.5đ 39.6đ 38.7đ
20 Youtube Views Native Ads 79đ 77.42đ 74.26đ 72.68đ 71.1đ 69.52đ 67.94đ
21 Youtube Views Siêu Tốc 69đ 67.62đ 64.86đ 63.48đ 62.1đ 60.72đ 59.34đ
22 Youtube Adwords Views (Mua ít nhất 1 Triệu views) 48đ 47.04đ 45.12đ 44.16đ 43.2đ 42.24đ 41.28đ
23 Youtube Views Native Ads 79đ 77.42đ 74.26đ 72.68đ 71.1đ 69.52đ 67.94đ
24 Youtube Views Native Ads 75đ 73.5đ 70.5đ 69đ 67.5đ 66đ 64.5đ
25 Youtube Views Native Ads 75đ 73.5đ 70.5đ 69đ 67.5đ 66đ 64.5đ
26 Youtube Adwords View 500K 55đ 53.9đ 51.7đ 50.6đ 49.5đ 48.4đ 47.3đ
27 Youtube Adwords View 1M (Mua ít nhất 1M View) 55đ 53.9đ 51.7đ 50.6đ 49.5đ 48.4đ 47.3đ
28 Youtube Views Giá Rẻ 55đ 53.9đ 51.7đ 50.6đ 49.5đ 48.4đ 47.3đ
29 Youtube Views Việt 79đ 77.42đ 74.26đ 72.68đ 71.1đ 69.52đ 67.94đ
30 Youtube Views Việt 65đ 63.7đ 61.1đ 59.8đ 58.5đ 57.2đ 55.9đ
31 Mắt Xem Livestream Youtube (15 Phút) 60đ 58.8đ 56.4đ 55.2đ 54đ 52.8đ 51.6đ
32 Mắt Xem Livestream Youtube (30 Phút) 120đ 117.6đ 112.8đ 110.4đ 108đ 105.6đ 103.2đ
33 Mắt Xem Livestream Youtube (60 Phút) 180đ 176.4đ 169.2đ 165.6đ 162đ 158.4đ 154.8đ
34 Mắt Xem Livestream Youtube (90 Phút) 320đ 313.6đ 300.8đ 294.4đ 288đ 281.6đ 275.2đ
35 Mắt Xem Livestream Youtube (120 Phút) 380đ 372.4đ 357.2đ 349.6đ 342đ 334.4đ 326.8đ
36 Mắt Xem Livestream Youtube (180 Phút) 480đ 470.4đ 451.2đ 441.6đ 432đ 422.4đ 412.8đ
37 Mắt Xem Livestream Youtube (240 Phút) 720đ 705.6đ 676.8đ 662.4đ 648đ 633.6đ 619.2đ
38 Mắt Xem Livestream Youtube (360 Phút) 940đ 921.2đ 883.6đ 864.8đ 846đ 827.2đ 808.4đ

Bảng giá dịch vụ youtube - Tăng like

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Like youtube nhanh rẻ ( không bảo hành ) 45đ 44.1đ 42.3đ 41.4đ 40.5đ 39.6đ 38.7đ
1 Youtube Likes TAB Cộng đồng 95đ 93.1đ 89.3đ 87.4đ 85.5đ 83.6đ 81.7đ
2 Like YTB rẻ nhanh [ Tốc độ 20-100k/ Day ] Không BH 59đ 57.82đ 55.46đ 54.28đ 53.1đ 51.92đ 50.74đ
3 Youtube | Likes - VIETNAM | Tốc Độ 50K / Ngày 80đ 78.4đ 75.2đ 73.6đ 72đ 70.4đ 68.8đ
4 Youtube Short Likes [Refill: No Refill] [Max: 300K] [Start Time: INSTANT] [Speed: 100K/Day] 28đ 27.44đ 26.32đ 25.76đ 25.2đ 24.64đ 24.08đ
5 Youtube Short Likes [Refill: 30 Days] [Max: 300K] [Start Time: INSTANT] [Speed: 100K/Day] 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
6 Youtube Live Stream Likes | Instant | No Drop | No Refill | MAX 100K 38đ 37.24đ 35.72đ 34.96đ 34.2đ 33.44đ 32.68đ
7 Youtube Likes [Refill: No Refill] [Max: 50K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 30K/Day] 28đ 27.44đ 26.32đ 25.76đ 25.2đ 24.64đ 24.08đ
8 Youtube Likes [Max - 100k] [R30] [Superfast] [Start: 0-15 Mins] ♻ 49đ 48.02đ 46.06đ 45.08đ 44.1đ 43.12đ 42.14đ
9 Youtube Likes [Max - 100k] [R30] [30k-50k/day] [Start: 0-1 hour] 52đ 50.96đ 48.88đ 47.84đ 46.8đ 45.76đ 44.72đ
10 Youtube Likes | Max 30K | 0-12 giờ tăng sau khi đặt hàng 38đ 37.24đ 35.72đ 34.96đ 34.2đ 33.44đ 32.68đ
11 Youtube Dislikes - Max 10K 190đ 186.2đ 178.6đ 174.8đ 171đ 167.2đ 163.4đ
12 YouTube Likes | VIETNAM | Speed 50K/D 56đ 54.88đ 52.64đ 51.52đ 50.4đ 49.28đ 48.16đ
13 Youtube Likes | R30 | 100k/day 59đ 57.82đ 55.46đ 54.28đ 53.1đ 51.92đ 50.74đ
14 Like Youtube rẻ nhanh 39đ 38.22đ 36.66đ 35.88đ 35.1đ 34.32đ 33.54đ
15 Like Youtube chất lượng cao 79đ 77.42đ 74.26đ 72.68đ 71.1đ 69.52đ 67.94đ

Bảng giá dịch vụ youtube - Tăng bình luận

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Tăng Bình Luận Youtube (Người Việt) 390đ 382.2đ 366.6đ 358.8đ 351đ 343.2đ 335.4đ

Bảng giá dịch vụ youtube - Tăng share

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Sv1 Chia sẻ video youtube lên mạng xã hội (Youtube share social) 75đ 73.5đ 70.5đ 69đ 67.5đ 66đ 64.5đ
1 YouTube Social Shares [ Vietnam ] 75đ 73.5đ 70.5đ 69đ 67.5đ 66đ 64.5đ
2 YouTube Social Shares [ USA ] 75đ 73.5đ 70.5đ 69đ 67.5đ 66đ 64.5đ
3 YouTube Social Shares from Facebook 40đ 39.2đ 37.6đ 36.8đ 36đ 35.2đ 34.4đ
4 YouTube Social Shares from Reddit 40đ 39.2đ 37.6đ 36.8đ 36đ 35.2đ 34.4đ
5 YouTube Social Shares from Pinterest 40đ 39.2đ 37.6đ 36.8đ 36đ 35.2đ 34.4đ
6 YouTube Social Shares from Linkedin 40đ 39.2đ 37.6đ 36.8đ 36đ 35.2đ 34.4đ
7 YouTube Social Shares from Odnoklassniki 40đ 39.2đ 37.6đ 36.8đ 36đ 35.2đ 34.4đ
8 YouTube Social Shares from Tumblr 40đ 39.2đ 37.6đ 36.8đ 36đ 35.2đ 34.4đ
9 YouTube Social Shares from Blogger 40đ 39.2đ 37.6đ 36.8đ 36đ 35.2đ 34.4đ
10 YouTube Social Shares from Vkontakte 40đ 39.2đ 37.6đ 36.8đ 36đ 35.2đ 34.4đ
11 YouTube Social Shares from Stumbleupon 40đ 39.2đ 37.6đ 36.8đ 36đ 35.2đ 34.4đ

Bảng giá dịch vụ youtube - Tăng subscribe

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 YouTube Subscribers 450đ 441đ 423đ 414đ 405đ 396đ 387đ
1 YouTube Subscribers 690đ 676.2đ 648.6đ 634.8đ 621đ 607.2đ 593.4đ
2 YouTube Subscribers 450đ 441đ 423đ 414đ 405đ 396đ 387đ
3 YouTube Subscribers | Speed 300-500/ ngày 480đ 470.4đ 451.2đ 441.6đ 432đ 422.4đ 412.8đ
4 YouTube Subscribers | Việt Nam 390đ 382.2đ 366.6đ 358.8đ 351đ 343.2đ 335.4đ
5 YouTube Subscribers | Việt Nam 450đ 441đ 423đ 414đ 405đ 396đ 387đ
6 YouTube Subscribers | Việt Nam 450đ 441đ 423đ 414đ 405đ 396đ 387đ
7 Youtube Subscribers 370đ 362.6đ 347.8đ 340.4đ 333đ 325.6đ 318.2đ
8 Youtube Subscribers 390đ 382.2đ 366.6đ 358.8đ 351đ 343.2đ 335.4đ
9 Youtube Subscribers 450đ 441đ 423đ 414đ 405đ 396đ 387đ
10 Youtube Subscribers 250đ 245đ 235đ 230đ 225đ 220đ 215đ
11 Youtube Subscribers 150đ 147đ 141đ 138đ 135đ 132đ 129đ
12 Youtube Subscribers 550đ 539đ 517đ 506đ 495đ 484đ 473đ
13 YouTube Subscribers Ấn Độ (INDIAN ) 550đ 539đ 517đ 506đ 495đ 484đ 473đ
14 YouTube Subscribers (Việt Nam) VIETNAM 550đ 539đ 517đ 506đ 495đ 484đ 473đ
15 YouTube Subscribers Mỹ (USA) 550đ 539đ 517đ 506đ 495đ 484đ 473đ
16 YouTube Subscribers CANADA 550đ 539đ 517đ 506đ 495đ 484đ 473đ
17 YouTube Subscribers INDONESIA 550đ 539đ 517đ 506đ 495đ 484đ 473đ
18 YouTube Subscribers JAPAN 550đ 539đ 517đ 506đ 495đ 484đ 473đ
19 YouTube Subscribers NGA (RUSSIA) 550đ 539đ 517đ 506đ 495đ 484đ 473đ

Bảng giá dịch vụ youtube - Tăng Short View Youtube

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 View Việt Nam shorts/video 55đ 53.9đ 51.7đ 50.6đ 49.5đ 48.4đ 47.3đ
1 Youtube Shorts Views 45đ 44.1đ 42.3đ 41.4đ 40.5đ 39.6đ 38.7đ
2 View Short Video/ Video 68đ 66.64đ 63.92đ 62.56đ 61.2đ 59.84đ 58.48đ
3 View Short chất lượng 79đ 77.42đ 74.26đ 72.68đ 71.1đ 69.52đ 67.94đ

Bảng giá dịch vụ shopee - Tăng like

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Like Shopee 89đ 87.22đ 83.66đ 81.88đ 80.1đ 78.32đ 76.54đ
1 Like Shopee (Sale) 59đ 57.82đ 55.46đ 54.28đ 53.1đ 51.92đ 50.74đ
2 Tăng Likes (tim) sản phẩm Shopee 79đ 77.42đ 74.26đ 72.68đ 71.1đ 69.52đ 67.94đ

Bảng giá dịch vụ shopee - Tăng follow

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Tăng Follow/ Theo dõi Shopee (Ổn định) 150đ 147đ 141đ 138đ 135đ 132đ 129đ
1 Tăng Follow/ Theo dõi Shopee (Nhanh) 150đ 147đ 141đ 138đ 135đ 132đ 129đ
2 Shopee Followers Người Việt Nam (Nhập Link Shopee) 170đ 166.6đ 159.8đ 156.4đ 153đ 149.6đ 146.2đ

Bảng giá dịch vụ twitter - Tăng like

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Twitter Post Likes Việt Nam- Tối đa 10K Likes - 2K / Ngày 150đ 147đ 141đ 138đ 135đ 132đ 129đ
1 Twitter Likes | Max 30K 50đ 49đ 47đ 46đ 45đ 44đ 43đ
2 Twitter Likes | Max 10l (Tốc độ 30k/1 ngày) 74đ 72.52đ 69.56đ 68.08đ 66.6đ 65.12đ 63.64đ
3 Twitter Likes [TR] | Max 10K 79đ 77.42đ 74.26đ 72.68đ 71.1đ 69.52đ 67.94đ
4 Twitter Likes | Max 50K 56đ 54.88đ 52.64đ 51.52đ 50.4đ 49.28đ 48.16đ

Bảng giá dịch vụ twitter - Tăng follow

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Twitter Người Theo Dõi Việt Nam (Max 5k/ tốc độ 1k/1 ngày) 180đ 176.4đ 169.2đ 165.6đ 162đ 158.4đ 154.8đ
1 Twitter Followers | Max 100K 49đ 48.02đ 46.06đ 45.08đ 44.1đ 43.12đ 42.14đ
2 Twitter Followers | Max 100K 49đ 48.02đ 46.06đ 45.08đ 44.1đ 43.12đ 42.14đ
3 Twitter Followers (Tốc độ nhanh) 59đ 57.82đ 55.46đ 54.28đ 53.1đ 51.92đ 50.74đ
4 Twitter Followers | Max 10K 59đ 57.82đ 55.46đ 54.28đ 53.1đ 51.92đ 50.74đ
5 Twitter Followers | Max 100K 75đ 73.5đ 70.5đ 69đ 67.5đ 66đ 64.5đ

Bảng giá dịch vụ twitter - Tăng view

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Twitter Video Views [Refill: No Drop] [Max: 5M] [Start Time: 5 Minutes] [Speed: 1M/Day] 2.94đ 2.82đ 2.76đ 2.7đ 2.64đ 2.58đ
1 Twitter Views Max 5M / 0-15 Min 6.86đ 6.58đ 6.44đ 6.3đ 6.16đ 6.02đ
2 Twitter Views Max 10M / 0-15 Min 1.96đ 1.88đ 1.84đ 1.8đ 1.76đ 1.72đ
3 Twitter Profile Click [Refill: 30 Days] [Max: 5M] [Start Time: 5 Minutes] [Speed: 10M/Day] 2.94đ 2.82đ 2.76đ 2.7đ 2.64đ 2.58đ
4 Twitter Media Views [Refill: No Drop] [Max: 5M] [Start Time: 15 Minutes] [Speed: 5M/Day] 2.94đ 2.82đ 2.76đ 2.7đ 2.64đ 2.58đ
5 Twitter Link Click [Refill: 30 Days] [Max: 5M] [Start Time:15 Minutes] [Speed: 100M/Day] 1.96đ 1.88đ 1.84đ 1.8đ 1.76đ 1.72đ

Bảng giá dịch vụ twitter - Tăng retweet

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Twitter Retweets | Max 5K (Tốc độ nhanh) 90đ 88.2đ 84.6đ 82.8đ 81đ 79.2đ 77.4đ
1 Twitter Retweets | Max 10K | Nhanh | Speed: 8K/Day 99đ 97.02đ 93.06đ 91.08đ 89.1đ 87.12đ 85.14đ
2 Twitter Retweets | Max 30K | Siêu nhanh | Speed: 5K/Day | 170đ 166.6đ 159.8đ 156.4đ 153đ 149.6đ 146.2đ
3 Twitter Retweets | Max 100K - Tốc độ 50k/1 ngày 199đ 195.02đ 187.06đ 183.08đ 179.1đ 175.12đ 171.14đ

Bảng giá dịch vụ telegram - Mem group + post view

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Tăng Member Telegram Chất Lượng 89đ 87.22đ 83.66đ 81.88đ 80.1đ 78.32đ 76.54đ
1 Tăng Member Telegram Rẻ 49đ 48.02đ 46.06đ 45.08đ 44.1đ 43.12đ 42.14đ
2 Telegram post view [ 1 bài gần nhất ] 8.82đ 8.46đ 8.28đ 8.1đ 7.92đ 7.74đ
3 Telegram post view [ 5 bài mới nhất ] 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
4 Telegram post view [ 10 bài mới nhất ] 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
5 Telegram post view [ 20 bài mới nhất ] 48đ 47.04đ 45.12đ 44.16đ 43.2đ 42.24đ 41.28đ
6 Telegram post view [ 50 bài mới nhất ] 79đ 77.42đ 74.26đ 72.68đ 71.1đ 69.52đ 67.94đ
7 Telegram Auto Views [5 Bài trong tương lai] [Max: 200K] 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
8 Telegram Auto Views [10 Bài trong tương lai] [Max: 200K] 69đ 67.62đ 64.86đ 63.48đ 62.1đ 60.72đ 59.34đ
9 Telegram Auto Views [20 Bài trong tương lai] [Max: 200K] 129đ 126.42đ 121.26đ 118.68đ 116.1đ 113.52đ 110.94đ
10 Telegram Auto Views [30 Bài trong tương lai] [Max: 200K] 199đ 195.02đ 187.06đ 183.08đ 179.1đ 175.12đ 171.14đ
11 Telegram Auto Views [50 Bài trong tương lai] [Max: 200K] 299đ 293.02đ 281.06đ 275.08đ 269.1đ 263.12đ 257.14đ
12 Telegram Auto Views [100 Bài trong tương lai] [Max: 200K] 479đ 469.42đ 450.26đ 440.68đ 431.1đ 421.52đ 411.94đ
13 Telegram Auto Views [500 Bài trong tương lai] [Max: 200K] 2450đ 2401đ 2303đ 2254đ 2205đ 2156đ 2107đ
14 Telegram Auto Views [1000 Bài trong tương lai] [Max: 200K] 4560đ 4468.8đ 4286.4đ 4195.2đ 4104đ 4012.8đ 3921.6đ
15 Telegram Post View | 1 Bài đăng trong quá khứ 4.9đ 4.7đ 4.6đ 4.5đ 4.4đ 4.3đ
16 Telegram Post View | 5 Bài đăng trong quá khứ 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
17 Telegram Post View | 10 Bài đăng trong quá khứ 25đ 24.5đ 23.5đ 23đ 22.5đ 22đ 21.5đ
18 Telegram Post View | 20 Bài đăng trong quá khứ 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
19 Telegram Post View | 50 Bài đăng trong quá khứ 69đ 67.62đ 64.86đ 63.48đ 62.1đ 60.72đ 59.34đ
20 Telegram Post View | 100 Bài đăng trong quá khứ 99đ 97.02đ 93.06đ 91.08đ 89.1đ 87.12đ 85.14đ

Bảng giá dịch vụ telegram - Tăng thành viên kênh

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Telegram members 75đ 73.5đ 70.5đ 69đ 67.5đ 66đ 64.5đ
1 Telegram Members (5-7k/1 ngày) 69đ 67.62đ 64.86đ 63.48đ 62.1đ 60.72đ 59.34đ
2 Telegram members | 20K-50K 85đ 83.3đ 79.9đ 78.2đ 76.5đ 74.8đ 73.1đ
3 Telegram Members Chất lượng cao 125đ 122.5đ 117.5đ 115đ 112.5đ 110đ 107.5đ
4 Telegram MIX Members [30-50k/day] 89đ 87.22đ 83.66đ 81.88đ 80.1đ 78.32đ 76.54đ
5 Telegram MIX Members (Max 200k) 95đ 93.1đ 89.3đ 87.4đ 85.5đ 83.6đ 81.7đ
6 Telegram Members [FAST] [50k/day] 69đ 67.62đ 64.86đ 63.48đ 62.1đ 60.72đ 59.34đ
7 Telegram Members Ngoại Rẻ 48đ 47.04đ 45.12đ 44.16đ 43.2đ 42.24đ 41.28đ
8 Telegram Channel/Group Members 59đ 57.82đ 55.46đ 54.28đ 53.1đ 51.92đ 50.74đ
9 Telegram Channel/Group Members (Max 8k) 69đ 67.62đ 64.86đ 63.48đ 62.1đ 60.72đ 59.34đ
10 elegram Members | Tốc độ 6k/1 ngày 69đ 67.62đ 64.86đ 63.48đ 62.1đ 60.72đ 59.34đ
11 Telegram Members | Giảm max 5% (Tốc độ 7.5k/day) 89đ 87.22đ 83.66đ 81.88đ 80.1đ 78.32đ 76.54đ
12 Telegram Members | GEO - MIX 69đ 67.62đ 64.86đ 63.48đ 62.1đ 60.72đ 59.34đ
13 Telegram Members | Không tụt giảm 89đ 87.22đ 83.66đ 81.88đ 80.1đ 78.32đ 76.54đ
14 Telegram Members | Tốc độ cao | Không tụt giảm | 40K / Ngày 89đ 87.22đ 83.66đ 81.88đ 80.1đ 78.32đ 76.54đ
15 Telegram Channel/Group Members [Max 20K] 69đ 67.62đ 64.86đ 63.48đ 62.1đ 60.72đ 59.34đ
16 Telegram Channel/Group Members [10k] 79đ 77.42đ 74.26đ 72.68đ 71.1đ 69.52đ 67.94đ
17 Telegram Channel/Group Members [75K] (Không tụt giảm) 99đ 97.02đ 93.06đ 91.08đ 89.1đ 87.12đ 85.14đ
18 Telegram Channel/Group Members [10K] (Không tụt giảm)🔥 89đ 87.22đ 83.66đ 81.88đ 80.1đ 78.32đ 76.54đ
19 Telegram Channel/Group Members [100K] 69đ 67.62đ 64.86đ 63.48đ 62.1đ 60.72đ 59.34đ
20 Telegram Channel/Group Members [100K] 75đ 73.5đ 70.5đ 69đ 67.5đ 66đ 64.5đ
21 Telegram Channel/Group Members [10K] 79đ 77.42đ 74.26đ 72.68đ 71.1đ 69.52đ 67.94đ
22 Telegram Channel/Group Members [Max 10K] 75đ 73.5đ 70.5đ 69đ 67.5đ 66đ 64.5đ
23 Telegram Groups/Channel Members 39đ 38.22đ 36.66đ 35.88đ 35.1đ 34.32đ 33.54đ
24 Telegram Members S3 39đ 38.22đ 36.66đ 35.88đ 35.1đ 34.32đ 33.54đ
25 Telegram Groups/Channel Members 45đ 44.1đ 42.3đ 41.4đ 40.5đ 39.6đ 38.7đ
26 Telegram Members 48đ 47.04đ 45.12đ 44.16đ 43.2đ 42.24đ 41.28đ
27 Telegram Members 58đ 56.84đ 54.52đ 53.36đ 52.2đ 51.04đ 49.88đ
28 Telegram Groups/Channel Members 89đ 87.22đ 83.66đ 81.88đ 80.1đ 78.32đ 76.54đ
29 Telegram Members S8 R40 69đ 67.62đ 64.86đ 63.48đ 62.1đ 60.72đ 59.34đ
30 Telegram Groups/Channel Members 95đ 93.1đ 89.3đ 87.4đ 85.5đ 83.6đ 81.7đ

Bảng giá dịch vụ telegram - Tăng view bài viết

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Telegram Auto Views [5 Bài tương lai - Max 200k] 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
1 Telegram Auto Views [10 Bài tương lai - Max 200k] 69đ 67.62đ 64.86đ 63.48đ 62.1đ 60.72đ 59.34đ
2 Telegram Auto Views [20 Bài tương lai - Max 200k] 129đ 126.42đ 121.26đ 118.68đ 116.1đ 113.52đ 110.94đ
3 Telegram Auto Views [30 Bài tương lai - Max 200k] 199đ 195.02đ 187.06đ 183.08đ 179.1đ 175.12đ 171.14đ
4 Telegram Auto Views [50 Bài tương lai - Max 200k] 299đ 293.02đ 281.06đ 275.08đ 269.1đ 263.12đ 257.14đ
5 Telegram Auto Views [100 Bài tương lai - Max 200k] 550đ 539đ 517đ 506đ 495đ 484đ 473đ
6 Telegram Auto Views [500 Bài tương lai - Max 200k] 2550đ 2499đ 2397đ 2346đ 2295đ 2244đ 2193đ
7 Telegram Post View | 1 Bài trong quá khứ 8.82đ 8.46đ 8.28đ 8.1đ 7.92đ 7.74đ
8 Telegram Post View | 5 Bài trong quá khứ 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
9 Telegram Post View | 10 Bài trong quá khứ 49đ 48.02đ 46.06đ 45.08đ 44.1đ 43.12đ 42.14đ
10 Telegram Post View | 20 Bài trong quá khứ 69đ 67.62đ 64.86đ 63.48đ 62.1đ 60.72đ 59.34đ
11 Telegram Post View | 50 Bài trong quá khứ 99đ 97.02đ 93.06đ 91.08đ 89.1đ 87.12đ 85.14đ
12 Telegram Post View | 100 Bài trong quá khứ 119đ 116.62đ 111.86đ 109.48đ 107.1đ 104.72đ 102.34đ
13 Telegram Post View | 1 Bài trong quá khứ 1.96đ 1.88đ 1.84đ 1.8đ 1.76đ 1.72đ
14 Telegram - Post Views [1 Bài gần nhất] 8.82đ 8.46đ 8.28đ 8.1đ 7.92đ 7.74đ
15 Telegram - Post Views [5 Bài gần nhất] 29đ 28.42đ 27.26đ 26.68đ 26.1đ 25.52đ 24.94đ
16 Telegram - Post Views [10 Bài gần nhất] 39đ 38.22đ 36.66đ 35.88đ 35.1đ 34.32đ 33.54đ
17 Telegram - Post Views [20 Bài gần nhất] 49đ 48.02đ 46.06đ 45.08đ 44.1đ 43.12đ 42.14đ
18 Telegram - Post Views [50 Bài gần nhất] 99đ 97.02đ 93.06đ 91.08đ 89.1đ 87.12đ 85.14đ
19 Telegram - Post Views [100 Bài gần nhất] 149đ 146.02đ 140.06đ 137.08đ 134.1đ 131.12đ 128.14đ

Bảng giá dịch vụ telegram - Tăng reaction bài viết

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Mix Positive Reactions + Free Views [👍 😍 🔥 🎉 ❤️] 4.9đ 4.7đ 4.6đ 4.5đ 4.4đ 4.3đ
1 Mix Negative Reactions [👎 😱 💩 😢 🤮] + Free Views 4.9đ 4.7đ 4.6đ 4.5đ 4.4đ 4.3đ
2 Premium reaction Mix Positive [👌 😍 ❤️ 🤡 👍 🐳] + Views 4.9đ 4.7đ 4.6đ 4.5đ 4.4đ 4.3đ
3 Premium Reaction Mix Negative [🥱🥴🌚🍌💔🤨😐🖕😈] + Views 4.9đ 4.7đ 4.6đ 4.5đ 4.4đ 4.3đ
4 Mix Positive Reactions + Free Views [👍 ❤️ 🔥 🎉 😁] [𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝗵𝗲𝗽𝗲𝘀𝘁] 4.9đ 4.7đ 4.6đ 4.5đ 4.4đ 4.3đ
5 Telegram Reaction Like 👍 + Free Views 8.82đ 8.46đ 8.28đ 8.1đ 7.92đ 7.74đ
6 Telegram Reaction Heart ❤️ + Free Views 12đ 11.76đ 11.28đ 11.04đ 10.8đ 10.56đ 10.32đ
7 Telegram Reaction Fire🔥 + Free Views 12đ 11.76đ 11.28đ 11.04đ 10.8đ 10.56đ 10.32đ
8 Telegram Reaction star-struck 🤩 + Free Views 12đ 11.76đ 11.28đ 11.04đ 10.8đ 10.56đ 10.32đ
9 Telegram Reaction 🎉 + Free Views 12đ 11.76đ 11.28đ 11.04đ 10.8đ 10.56đ 10.32đ
10 Telegram Reaction beaming face 😁 + Free Views 12đ 11.76đ 11.28đ 11.04đ 10.8đ 10.56đ 10.32đ
11 Telegram Reaction pray 🙏 + Free Views 12đ 11.76đ 11.28đ 11.04đ 10.8đ 10.56đ 10.32đ
12 Telegram Reaction Ok hand 👌 + Free Views 12đ 11.76đ 11.28đ 11.04đ 10.8đ 10.56đ 10.32đ
13 Telegram Reaction Heart-eyes 😍 + Free Views 12đ 11.76đ 11.28đ 11.04đ 10.8đ 10.56đ 10.32đ
14 Telegram Reaction laugh 🤣 + Free Views 12đ 11.76đ 11.28đ 11.04đ 10.8đ 10.56đ 10.32đ
15 Telegram Reaction DisLike👎 + Free Views 12đ 11.76đ 11.28đ 11.04đ 10.8đ 10.56đ 10.32đ

Bảng giá dịch vụ telegram - Tăng like bài viết

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Telegram Post Reactions + Views [Positive] [Mixed 👍🤩🎉🔥❤️] 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
1 Telegram Post Reactions + Views [Negative] [Mixed 👎😁😢💩🤮] 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
2 Telegram Post Reactions + Views [🤩] 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
3 Telegram Post Reactions + Views [💩] 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
4 Telegram Post Reactions + Views [🤮] 8.82đ 8.46đ 8.28đ 8.1đ 7.92đ 7.74đ
5 Telegram Post Reactions + Views [😁] 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
6 Telegram Post Reactions + Views [😢] 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
7 Telegram Post Reactions + Views [😱] 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
8 Telegram Post Reactions + Views [👍] 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
9 Telegram Post Reactions + Views [👎] 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
10 Telegram Post Reactions + Views [🔥] 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
11 Telegram Post Reactions + Views [❤️] 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ
12 Telegram Post Reactions + Views [🎉] 15đ 14.7đ 14.1đ 13.8đ 13.5đ 13.2đ 12.9đ

Bảng giá dịch vụ discord - Buff Member

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Discord ~ Server Member 750đ 735đ 705đ 690đ 675đ 660đ 645đ
1 Discord Members ( Offline , NFT, No Drop ) 350đ 343đ 329đ 322đ 315đ 308đ 301đ
2 Discord Members S2 ( Offline , No Drop ) 350đ 343đ 329đ 322đ 315đ 308đ 301đ
3 Discord Members ( Online 1 month, NFT, No Drop ) 390đ 382.2đ 366.6đ 358.8đ 351đ 343.2đ 335.4đ

Bảng giá dịch vụ threads - Threads Likes

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Threads Likes 35đ 34.3đ 32.9đ 32.2đ 31.5đ 30.8đ 30.1đ

Bảng giá dịch vụ threads - Threads Followers

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Threads Followers 125đ 122.5đ 117.5đ 115đ 112.5đ 110đ 107.5đ

Bảng giá dịch vụ threads - Threads Comments

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Threads Comment Likes ( Instant, Max 1000 ) 80đ 78.4đ 75.2đ 73.6đ 72đ 70.4đ 68.8đ

Bảng giá dịch vụ website - Website Traffic

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Website 100% Real Traffic Worldwide ( Organic, Custom Keyword, Link Format Yoursite.com:Keyword ) 8.82đ 8.46đ 8.28đ 8.1đ 7.92đ 7.74đ

Bảng giá dịch vụ website - Website Traffic Targeted

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Website 100% Real Traffic From BRAZIL ( Organic, Custom Keyword, Link Format Yoursite.com:Keyword ) 8.82đ 8.46đ 8.28đ 8.1đ 7.92đ 7.74đ

Bảng giá dịch vụ pinterest - Pinterest Followers

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Pinterest Followers 550đ 539đ 517đ 506đ 495đ 484đ 473đ
1 Pinterest Followers 150đ 147đ 141đ 138đ 135đ 132đ 129đ
2 Pinterest RePins 180đ 176.4đ 169.2đ 165.6đ 162đ 158.4đ 154.8đ
3 Pinterest Followers 550đ 539đ 517đ 506đ 495đ 484đ 473đ

Bảng giá dịch vụ pinterest - Pinterest Pin Likes

# Dịch vụ Giá thành viên Giá cộng tác viên Giá đại lý Giá nhà phân phối Giá VIP 1 Giá VIP 2 Giá VIP 3
0 Pinterest Pin Likes ( Instant, 5k-10k/day ) 95đ 93.1đ 89.3đ 87.4đ 85.5đ 83.6đ 81.7đ